piątek, 28 marca 2014

Nie walcz z Bogiem, ale Go słuchaj! (Mk 12, 28-34)

    
     Jeden z nauczycieli Pisma, który wcześniej przysłuchiwał się Jezusowi rozmawiającemu z saduceuszami o zmartwychwstaniu, sam odważył się zadać pytanie, mówiąc: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?” Był to rzeczywisty problem, gdyż ówcześni nauczyciele Pisma obliczyli, że w całym Prawie jest 613 przykazań. 

     Jezus, z tej ogromnej liczby praw i nakazów, wydobył dwa przykazania: miłości Boga i bliźniego. Miłość uczynił fundamentem ludzkiego życia. Miłować Boga „całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą mocą” i „bliźniego jak siebie samego” – to najważniejsze zadania.
     A jak nauczyć się kochać tak wielką miłością? Czy ona w ogóle jest możliwa?
     Zwróćmy uwagę, że Jezus, odpowiadając na pytanie uczonego w Piśmie,  zaczyna od słów: „Słuchaj, Izraelu!”. Tutaj mamy wskazówkę, od czego zacząć: właśnie od słuchania. Tej umiejętności chyba brakowało pytającemu, gdyż streszczając odpowiedź Chrystusa, jakby celowo pominął ten fragment.
     Warto jeszcze zwrócić uwagę na słowo „Izrael”, które w dosłownym tłumaczeniu brzmi: „ten, który walczył z Bogiem”. Stąd można uzupełnić odpowiedź dotyczącą tego jak kochać: nie walcz z Bogiem, ale go słuchaj!
Brak komentarzy: