niedziela, 15 maja 2011

Jezus jest obecny!

     „[…] Chrystus jest obecny zawsze w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej tak w osobie celebrującego, gdyż „Ten sam, który kiedyś ofiarował siebie na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów”, jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Jest obecny swoją mocą w sakramentach, tak że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, bo w Kościele czyta się Pismo Święte, On sam przemawia. Jest obecny, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał” „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).” KL 7

czwartek, 5 maja 2011

Jak się kocha Boga?

Oto jest pytanie! Wydaje się banalne, ale takim nie jest. Zastanawiam się nad nim od kilku dni.

Co to znaczy kochać Boga?
- wypełniać Jego wolę,
- rozmawiać z Nim,
...

Muszę zapytać dzieci. One na pewno wiedzą.

...

Dzieci pytaja czy można się przytulić do Boga?

wtorek, 3 maja 2011

Rodzina

     "Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego Matka" (J 19, 25)    

     Jezus doskonale wypełnia wolę Ojca. Jest posłusznym Synem. Miłość do człowieka zaprowadziła Go aż na Golgotę, gdzie doświadczył braku Miłości. Opuszczenia - ekstremalnej samotności.
     Jest przecież także człowiekiem. Dlatego przeżył brak Ojca. Krzyczał: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" (Mt 27, 46). Ojciec wychowuje Syna do końca...
     "Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!" Iz 49, 15
     Ziemska matka może zapomnieć - Niebieska nigdy!
     Stoi, niczym żołnierz na warcie, obok Syna konającego na krzyżu.
     Stoi także obok mojego krzyża.
     Zapominam o tej obecności.
     Przepraszam.

    I czasem wołam: "Gdzie jesteś?" tracąc poczucie Twojej - Ojcze - obecności. Jest jednak Matka - bliska, czuła, obejmująca z miłością mój krzyż.