czwartek, 24 stycznia 2013

Ku pustyni...

     „Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora”. Mk 3,7

Emmanuel (Bóg z nami) jest ze swoimi uczniami. Poprzez wspólne przebywanie czyni ich swoimi przyjaciółmi.

W tym celu oddala się w stronę jeziora. To nie jest ucieczka ale zachowanie pewnego dystansu do świata. Jezus uczy swoich uczniów czym jest praktyka oderwania od tego wszystkiego co może zakłócić ich wzajemną relację.

Jezioro przywołuje na myśl morze, które przekroczyli wychodzący z Egiptu Izraelici. Zmierzając do Ziemi Obiecanej musieli przejść przez pustynię, która stała się dla nich szkołą wolności.

***

Jezus pomaga mi zachować dystans w stosunku do moich obowiązków i natłoku spraw. Zaprasza mnie nad jezioro, gdzie uczy „oddzielenia” (por. gr. anachoresen), uczy jak być anachoretą.
Wskazuje także kierunek: pustynię...

Brak komentarzy: