piątek, 25 stycznia 2013

Ewangelizacja samego siebie

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. Mk 16, 15

Terenem ewangelizacji jest przede wszystkim mój świat zarówno ten wewnętrzny jak i zewnętrzny. 
Czy moje myśli, słowa, czyny są godne ucznia Chrystusa?
A miejsca pogańskie w moim życiu? Czyżby zabrakło zapału i determinacji?

Brak komentarzy: