środa, 30 listopada 2011

Gdzie jest Jezus?

      "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi".

      Jeśli chcemy być naprawdę szczęśliwi, to warto odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa do współpracy. On chce nam powierzyć konkretne zadania, które mają nam pomóc w uświęceniu.

      Jednak czasami zniechęcamy się. Szara codzienność sprawia, że zapominamy iż jesteśmy Jego współpracownikami. I wtedy powstaje pytanie:

      Gdzie jest Jezus?

      Wszędzie tam, gdzie zgodnie z własnym powołaniem, wypełniamy Jego wolę. Innymi słowy: wszystko to, co na nas dzisiaj czeka, a więc każda praca, spotkania i inne wydarzenia, są okazją do spotkania i współpracy z Bogiem. Wszystko to, co pochodzi z Jego woli wiąże się z Jego łaską, która daje odpowiednie siły do wykonania odpowiedniego zadania.

      Czego się dzisiaj boję? Jakie zadanie przerasta moje siły? Czy jest one zgodne z wolą Ojca? Jeśli tak, to otrzymam łaskę do wykonania tego zadania.

Brak komentarzy: