sobota, 20 sierpnia 2011

Głoszę Słowo Boże, katechizuję, nauczam. Czy to jak żyję jest odzwierciedleniem tego co głoszę? Czy moje czyny zgodne są z moimi słowami?

Ten, co mówi, jest pierwszym rozliczanym z tego, co głosi, w przeciwnym razie powinien milczeć, lub mówić tylko: “Panie zmiłuj się!”  (Fausti)

Broń mnie, Panie, przed przedstawianiem Ewangelii jako prawa. Wtedy głoszę “ciężar, który nie można unieść”. Dobra Nowina jest wyzwalającą miłością -“jej jarzmo jest lekkie”.

Brak komentarzy: